یک کانال پیشنهاد کنید

هشتگ‌های پرطرفدار

 1. #چند_ثانیه
 2. #نبض_بازار
 3. #اختصاصی_فوتبالی
 4. #امتداد
 5. #مطالعات_زنان
 6. #فوتبالی_کات
 7. #اسراییل
 8. #اینفوگرافی
 9. #همدان_پرس
 10. #خبرآنلاین
 1. https://asriran.com
 2. https://instagram.com/eskannews
 3. https://instagram.com/serfanonline
 4. http://UrmiyeClub.ir
 5. https://www.ion.ir
بازگشت به همه پست‌ها

پست‌های پرطرفدار در #اعتراض_بازنشستگان

 • اتحادیه آزاد کارگران ایران

  ویدیوهای دیگری از تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز بنابر گزارش و تصاویر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اهواز نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل سازمان تأمین اجتماعی اهواز دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_تأمین_اجتماعی #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20‏

  ۴۹۷

  ۰

  مشاهده پست

 • تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات تبریز دوشنبه ۱۳ آذر‌ماه ۱۴۰۲ #بازنشستگان_مخابرات #تجمع_اعتراضی #دوشنبه‌های_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

  ۴۴۳

  ۰

 • ویدیوهای دیگری از تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز بنابر گزارش و تصاویر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اهواز نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل سازمان تأمین اجتماعی اهواز دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_تأمین_اجتماعی #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20‏

  ۴۲۲

  ۰

 • تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اراک امروز یکشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اراک نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل اداره تأمین اجتماعی این شهر دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_تأمین_اجتماعی #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20‏

  ۴۱۶

  ۰

 • ویدیوهای دیگری از تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز بنابر گزارش و تصاویر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اهواز نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل سازمان تأمین اجتماعی اهواز دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_تأمین_اجتماعی #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20‏

  ۳۸۸

  ۰

 • تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در کرمانشاه امروز سه‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از فرهنگیان بازنشسته و دیگر بازنشستگان کشوری در کرمانشاه نیز مجدداً و مطابق با سه‌شنبه‌های اعتراضی و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_کشوری #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

  ۳۸۶

  ۰

 • تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات ساری دوشنبه ۱۳ آذر‌ماه ۱۴۰۲ #بازنشستگان_مخابرات #تجمع_اعتراضی #دوشنبه‌های_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

  ۳۷۰

  ۰

 • ویدیو دیگری از تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در سنندج امروز سه‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از فرهنگیان بازنشسته و دیگر بازنشستگان کشوری در سنندج نیز مجدداً و مطابق با سه‌شنبه‌های اعتراضی و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_کشوری #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

  ۳۶۷

  ۰

 • تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در همدان امروز سه‌شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۲، جمعی از فرهنگیان بازنشسته و دیگر بازنشستگان کشوری در همدان مجدداً و مطابق با سه‌شنبه‌های اعتراضی و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_کشوری #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

  ۳۵۹

  ۰

 • تصاویر دیگری از تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز بنابر گزارش و تصاویر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اهواز نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل سازمان تأمین اجتماعی اهواز دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_تأمین_اجتماعی #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20‏

  ۳۴۵

  ۰

 • تصاویر دیگری از تجمع اعتراضی مشترک بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در اهواز بنابر گزارش و تصاویر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمع‌هایی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و کشوری اهواز نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_تأمین_اجتماعی #بازنشستگان_کشوری #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

  ۳۴۵

  ۰

 • تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز بنابر گزارش و تصاویر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اهواز نیز مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل سازمان تأمین اجتماعی اهواز دست به تجمع زدند. #بازنشستگان_تأمین_اجتماعی #تجمع_اعتراضی #اعتراض_بازنشستگان #سه‌شنبه‌های_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20‏

  ۳۴۵

  ۰

مشاهده بیشتر
پرش به نوار جهت‌یابی
hi@meidoon.com
شرایط استفادهحریم خصوصی

©۲۰۲۱—۲۰۲۳ — میدون