یک کانال پیشنهاد کنید
PS752Justice
Round 2 of #HackathonForAban has started! Here are some winners from round 1 that you can use as a basis for your 2nd round: - bloody-november.ps752hackathon.online - bloodynovember.webflow.io/ You can also start from scratch. So far, 192 teams have registered. Newroz Piroz!🔥 Keep Hacking!🥷💻 . 🔗 Arash Amor 🆔 @ps752justice
۶۵۲
۰

هشتگ‌های استفاده شده

 1. #HackathonForAban

لینک‌های استفاده شده

پست‌های دیگر از این کانال

 • PS752Justice

  زندگینامه شیدا در لینک زیر: https://www.ps752justice.com/fa/victims/sheyda-shadkhoo/ #دادخواهی #PS752 @ps752justice

  ۱

  ۰

  مشاهده پست

 • ‏۲۱ خرداد، دهم ژوئن، دهمین سالروز تولد «کیان پیر‌فلک» است. ‏پسر کوچک ایران با رویاهایی بزرگ، که با تیرهای سربازان ضحاک زمان از دریای یخ و خون عبور کرد، ولی قایقش، رنگین‌کمانش، آرزوهایش و پرسشگریش را برای ما به یادگار گذاشت. ‏به منظور گرامی‌داشت زندگی کوتاه این کودک شاد و پرسشگر، دهم ژوئن در سراسر جهان با یکدیگر همراه می‌شویم تا با همدلی با خانواده‌ی کیان و سایر کودکان قربانی خشونت، رویدادی زیبا را در قالب جشنواره‌ای کودکانه برای فرزندان ایران‌زمین رقم بزنیم. با این امید که در تقویم ایران آزادمان، این روز به نام «کودک و پرسشگری» نامگذاری شود. ‏از آنجا که مخاطبان این جشنواره کودکان…

  ۵۱۰

  ۰

 • The Kian Festival is a heartfelt tribute to Kian Pirfalak, a bright and inquisitive 9-year-old from Iran who dreamed of becoming a robotics engineer. His life was tragically cut short during anti-establishment protests last year when he was killed by security forces while… . . 🔗 Saeid Vafa 🆔 @ps752justice

  ۴۳۴

  ۰

 • زندگینامه شیدا در لینک زیر: https://www.ps752justice.com/fa/victims/sheyda-shadkhoo/ #دادخواهی #PS752 @ps752justice

  ۱

  ۰

 • ‏۲۱ خرداد، دهم ژوئن، دهمین سالروز تولد «کیان پیر‌فلک» است. ‏پسر کوچک ایران با رویاهایی بزرگ، که با تیرهای سربازان ضحاک زمان از دریای یخ و خون عبور کرد، ولی قایقش، رنگین‌کمانش، آرزوهایش و پرسشگریش را برای ما به یادگار گذاشت. ‏به منظور گرامی‌داشت زندگی کوتاه این کودک شاد و پرسشگر، دهم ژوئن در سراسر جهان با یکدیگر همراه می‌شویم تا با همدلی با خانواده‌ی کیان و سایر کودکان قربانی خشونت، رویدادی زیبا را در قالب جشنواره‌ای کودکانه برای فرزندان ایران‌زمین رقم بزنیم. با این امید که در تقویم ایران آزادمان، این روز به نام «کودک و پرسشگری» نامگذاری شود. ‏از آنجا که مخاطبان این جشنواره کودکان…

  ۵۱۰

  ۰

 • The Kian Festival is a heartfelt tribute to Kian Pirfalak, a bright and inquisitive 9-year-old from Iran who dreamed of becoming a robotics engineer. His life was tragically cut short during anti-establishment protests last year when he was killed by security forces while… . . 🔗 Saeid Vafa 🆔 @ps752justice

  ۴۳۴

  ۰