یک کانال پیشنهاد کنید
ابرگروه نگام "ناگفته های ایران ما"
🏉دستور کیهان: غائله‌ی «کشف‌حجاب» را جمع کنید 🥏 شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:غائله‌ی «کشف‌حجاب» را جمع کنید؛ احتمال مواجهه با یک رخداد خسارت‌بار دور از انتظار نیست. 🏉 بعید نیست مردم برای مقابله با این هنجارشکنی دست به‌کار شوند. 🏉 برای یافتن سرنخ‌ها، باید «همه کشف حجاب‌کننده‌ها» را دنبال کرد تا به کانون‌های اصلی رسید.
۰
۰

پست‌های دیگر از این کانال

  • ابرگروه نگام "ناگفته های ایران ما"

    Hey🥰

    ۰

    ۰

    مشاهده پست