یک کانال پیشنهاد کنید
ابرگروه نگام "ناگفته های ایران ما"
😡معاون رئیسی: به امید خدا می‌خواهیم جمهوری اسلامی را به عنوان یک الگو و نظام الهام بخش برای دنیا معرفی کنیم 😡😡حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور: 😡اکنون و در این مقطع که ما می خواهیم به امید خدا کشور را بسازیم و حمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک فکر، الگو و نظام الهام بخش برای دنیا معرفی کنیم باید شب و روز با امید به خدا تلاش و همت کنیم که هم نتیجه دنیوی و آخروی را برای ما به همراه خواهد داشت.
۰
۰

پست‌های دیگر از این کانال

  • ابرگروه نگام "ناگفته های ایران ما"

    Hey🥰

    ۰

    ۰

    مشاهده پست