یک کانال پیشنهاد کنید
ابرگروه نگام "ناگفته های ایران ما"
♦️ روسری از نان و‌جان‌ مردم هم‌واجب تر است! 🖊عمادالدین باقی 🔻 آیا می توان باور کرد‌ که نامه ۴۶ نفر از مدیران حوزه های علمیه خانم ها در تهران به رئیس قوه مجریه در نگرانی از رواج بی حجابی(و به تعبیر نادرست آنها: برهنگی) واقعا ناشی از دغدغه دینی است؟ این چه دغدغه دینی ای است که کلام پیامبر(ص) «کادالفقر آن یکون‌کفرا» را قبول ندارند و نسبت به فقر روز افزون مردم هیچوقت نامه ننوشتند و یا به رغم اهمیت عِرض و دِماء، تاکنون حتی درمورد یک حکم قضایی ناعادلانه زندان و اعدام هم اعتراض نکرده اند و....ولی انگار روسری زنان، از نان و‌جان‌ مردم هم‌ واجب تر است؟ اصلا اگر آنها وظیفه خود را در این موارد انجام داده بودند کار به اینجا می رسید؟ آیا رفتارهای ناموجه همین گروه اندک، تحریک کننده واکنش ناموجهی مانند عمامه پرانی نیست؟ 🔻نامه اعتراض ۴۶ مدیر حوزه‌های علمیه تهران به رئیسی درباره «سرعت برهنگی» و «موج انفعال» + اسامی https://khabaronline.ir/xjQtK
۰
۰

لینک‌های استفاده شده

  • https://khabaronline.ir/xjQtK

پست‌های دیگر از این کانال

  • ابرگروه نگام "ناگفته های ایران ما"

    Hey🥰

    ۰

    ۰

    مشاهده پست