یک کانال پیشنهاد کنید
PS752Justice
می‌کشد و بر مزارشان به خیال خود «فاتحانه» گام می‌زند. دیکتاتورها حتی اگر متفاوت زندگی کنند، پایانی مشابه دارند و تاریخ سایه‌کاری و تبهکاری همه آنها را در حافظه آیندگان ثبت خواهد کرد. #مهسا_امينى #ps752justice . 🔗 Jamshid Barzegar 🆔 @ps752justice
۱۱۵۶
۰

هشتگ‌های استفاده شده

 1. #ps752justice
 2. #مهسا_امینى

لینک‌های استفاده شده

 • https://t.co/KUor6A1vgv
 • https://twitter.com/JamshidBarzegar/status/1620462593495433217

پست‌های دیگر از این کانال

 • PS752Justice

  #دادخواهی @ps752justice

  ۲۲۰

  ۰

  مشاهده پست

 • Round 2 of #HackathonForAban has started! Here are some winners from round 1 that you can use as a basis for your 2nd round: - bloody-november.ps752hackathon.online - bloodynovember.webflow.io/ You can also start from scratch. So far, 192 teams have registered. Newroz Piroz!🔥 Keep Hacking!🥷💻 . 🔗 Arash Amor 🆔 @ps752justice

  ۶۵۲

  ۰

 • Reminder: The infamous Iranian Canadian Congress, used the word "crime" for the murder of a Muslim family in London, Ontario, but when #IRGCterrorists deliberately downed a passenger plane #PS752 They used the word "technical defect" and "accident"! #کنگره_ایرانیان_کانادا . 🔗 Mahtab 🆔 @ps752justice

  ۶۴۰

  ۰

 • #دادخواهی @ps752justice

  ۲۲۰

  ۰

 • Round 2 of #HackathonForAban has started! Here are some winners from round 1 that you can use as a basis for your 2nd round: - bloody-november.ps752hackathon.online - bloodynovember.webflow.io/ You can also start from scratch. So far, 192 teams have registered. Newroz Piroz!🔥 Keep Hacking!🥷💻 . 🔗 Arash Amor 🆔 @ps752justice

  ۶۵۲

  ۰

 • Reminder: The infamous Iranian Canadian Congress, used the word "crime" for the murder of a Muslim family in London, Ontario, but when #IRGCterrorists deliberately downed a passenger plane #PS752 They used the word "technical defect" and "accident"! #کنگره_ایرانیان_کانادا . 🔗 Mahtab 🆔 @ps752justice

  ۶۴۰

  ۰