یک کانال پیشنهاد کنید
ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻲ Mana Neyestani
پاراگرافی در حرفهای کاوه موسوی کلیدی و مهم است: «اصل بر برائت است تا زمانی که جرم اثبات شود، حتی درباره کسی مثل ضارب سلمان رشدی که اقدامش را دوربین ها ضبط کرده‌اند. وظیفه دادستان است که این جرم را ثابت کند. اگر این اصل را حذف کنیم فرقی با سیستم قضایی جمهوری اسلامی نخواهیم داشت» 👇👇👇
۱۱۱۰
۰

پست‌های دیگر از این کانال

  • ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻲ Mana Neyestani

    خانه علی کریمی مصادره شدنی نیست مانا نیستانی @mananey

    ۴۵۱

    ۰

    مشاهده پست