یک کانال پیشنهاد کنید
ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻲ Mana Neyestani
۱۱۷۰
۰

پست‌های دیگر از این کانال

 • ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻲ Mana Neyestani

  آیا در بریتانیا و کشورهای غربی حمایت از ترور و تروریسم جرم تلقی می شود؟ گفت‌وگو با کاوه موسوی، وکیل و حقوقدان @iranintltv

  ۱۰۱۹

  ۰

  مشاهده پست

 • پاراگرافی در حرفهای کاوه موسوی کلیدی و مهم است: «اصل بر برائت است تا زمانی که جرم اثبات شود، حتی درباره کسی مثل ضارب سلمان رشدی که اقدامش را دوربین ها ضبط کرده‌اند. وظیفه دادستان است که این جرم را ثابت کند. اگر این اصل را حذف کنیم فرقی با سیستم قضایی جمهوری اسلامی نخواهیم داشت» 👇👇👇

  ۱۱۱۰

  ۰

 • سال هزاروسیصدوهفتادویک متولیان کیهان کاریکاتور مسابقه کاریکاتور «توطئه آیات شیطانی» را برگزار کردند با جایزه ای چرب و وسوسه انگیز اما مساله فقط جایزه نبود. جامعه ایران بشدت بسته بود و رسانه‌ها کاملا در انحصار حکومت، اینترنت و ماهواره ای هم در کار نبود، بسیاری مغزشویی شده بودیم و من، جوان نوزده ساله آن موقع واقعا فکر می‌کردم رشدی کار بدی کرده که رمانی نوشته و در آن عقیده اش را هرچه که بوده، بیان کرده، چون به میلیون ها آدمی که حتی یک خط آن رمان را نخوانده‌اند و امثال عطاالله مهاجرانی بهشان دیکته کرده اند چه فکر و چه احساس کنند، برخورده، پس سزاوار این برخوردهاست. در آن مسابقه شرکت کردم و یکی از…

  ۲۸۳۱

  ۰

 • آیا در بریتانیا و کشورهای غربی حمایت از ترور و تروریسم جرم تلقی می شود؟ گفت‌وگو با کاوه موسوی، وکیل و حقوقدان @iranintltv

  ۱۰۱۹

  ۰

 • پاراگرافی در حرفهای کاوه موسوی کلیدی و مهم است: «اصل بر برائت است تا زمانی که جرم اثبات شود، حتی درباره کسی مثل ضارب سلمان رشدی که اقدامش را دوربین ها ضبط کرده‌اند. وظیفه دادستان است که این جرم را ثابت کند. اگر این اصل را حذف کنیم فرقی با سیستم قضایی جمهوری اسلامی نخواهیم داشت» 👇👇👇

  ۱۱۱۰

  ۰

 • سال هزاروسیصدوهفتادویک متولیان کیهان کاریکاتور مسابقه کاریکاتور «توطئه آیات شیطانی» را برگزار کردند با جایزه ای چرب و وسوسه انگیز اما مساله فقط جایزه نبود. جامعه ایران بشدت بسته بود و رسانه‌ها کاملا در انحصار حکومت، اینترنت و ماهواره ای هم در کار نبود، بسیاری مغزشویی شده بودیم و من، جوان نوزده ساله آن موقع واقعا فکر می‌کردم رشدی کار بدی کرده که رمانی نوشته و در آن عقیده اش را هرچه که بوده، بیان کرده، چون به میلیون ها آدمی که حتی یک خط آن رمان را نخوانده‌اند و امثال عطاالله مهاجرانی بهشان دیکته کرده اند چه فکر و چه احساس کنند، برخورده، پس سزاوار این برخوردهاست. در آن مسابقه شرکت کردم و یکی از…

  ۲۸۳۱

  ۰

hi@meidoon.com
شرایط استفادهحریم خصوصی

©۲۰۲۱—۲۰۲۲ — میدون