یک کانال پیشنهاد کنید
رئال مادرید فارسی
احساس میکنم یکی از این بازیکنا تو دلش گفت الهیییییییییی ابوالفضل کمرت رو بزنه. ابوالفضل هم اشتباهی زد ترکوند پاهاش رو 😆
۰
۰

پست‌های دیگر از این کانال

 • رئال مادرید فارسی

  میزاریم چپ، وینی رو هم میندازیم به یکی از انگلیسی‌ها نظرته؟ 😁

  ۰

  ۰

  مشاهده پست

 • شاید هالند بیاد و سر 32 سالگی افت کنه حالا با مصدومیت یا هر چی امباپه هم شاید بیاد و نتونه عین لجند های حال حاضر رو فرم بمونه. کی از 5 سال دیگه خبر داره

  ۰

  ۰

 • میزاریم چپ، وینی رو هم میندازیم به یکی از انگلیسی‌ها نظرته؟ 😁

  ۰

  ۰

 • شاید هالند بیاد و سر 32 سالگی افت کنه حالا با مصدومیت یا هر چی امباپه هم شاید بیاد و نتونه عین لجند های حال حاضر رو فرم بمونه. کی از 5 سال دیگه خبر داره

  ۰

  ۰

hi@meidoon.com
شرایط استفادهحریم خصوصی

©۲۰۲۱—۲۰۲۳ — میدون