یک کانال پیشنهاد کنید

کانال‌های تلگرام

کانال‌های پرطرفدار با رشد اعضای آنها نسبت به زمان تعیین می‌شوند

 • گفت‌وگو خبرهای فوری
  ۲۳,۴۵۳ تعداد اعضا
  -۳میلیون
  بازدیدها
  +۵هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • رئال مادرید فارسی
  ۴۴۷ تعداد اعضا
  +۷۲هزار
  بازدیدها
  -۱۰۵
  اعضا
  مشاهده کانال
 • ابرگروه نگام "ناگفته های ایران ما"
  ۷,۰۶۳ تعداد اعضا
  -۲۱۳هزار
  بازدیدها
  -۳هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • Digiato | دیجیاتو
  ۶۲,۸۱۸ تعداد اعضا
  +۵۷هزار
  بازدیدها
  +۶۲هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • فوتبالی | Footballi.net
  ۱۵,۴۹۸ تعداد اعضا
  -۳هزار
  بازدیدها
  -۵۵۹
  اعضا
  مشاهده کانال
 • صرفا جهت اطلاع
  ۷۰۴,۸۰۳ تعداد اعضا
  -۷۷۷هزار
  بازدیدها
  +۷۲۷هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • اخبار روز ایران
  ۱,۰۱۵,۹۹۰ تعداد اعضا
  +۴میلیون
  بازدیدها
  +۱۶۱هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • خبرهای فوری / مهم 🔖
  ۱,۰۲۴,۶۴۲ تعداد اعضا
  +۱۱میلیون
  بازدیدها
  +۹۸هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • چندثانیه
  ۷۶,۱۲۳ تعداد اعضا
  -۱میلیون
  بازدیدها
  -۲۸هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • خبرآنلاين
  ۱۲۵,۶۹۷ تعداد اعضا
  -۷۷۹هزار
  بازدیدها
  -۱۵۲هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • Iran International ایران اینترنشنال
  ۶۳۴,۷۵۰ تعداد اعضا
  +۱۶میلیون
  بازدیدها
  +۳۵۸هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • کاف
  ۵۳۳,۳۴۳ تعداد اعضا
  +۳میلیون
  بازدیدها
  +۵۹۱
  اعضا
  مشاهده کانال
مشاهده بیشتر
پرش به نوار جهت‌یابی