یک کانال پیشنهاد کنید

کانال‌های تلگرام

کانال‌های پرطرفدار با رشد اعضای آنها نسبت به زمان تعیین می‌شوند

 • گفت‌وگو خبرهای فوری
  ۱۹,۹۱۰ تعداد اعضا
  -۹میلیون
  بازدیدها
  +۱هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • رئال مادرید فارسی
  ۴۵۸ تعداد اعضا
  +۲میلیون
  بازدیدها
  -۹۱
  اعضا
  مشاهده کانال
 • صرفا جهت اطلاع
  ۶۵۰,۵۶۰ تعداد اعضا
  +۱میلیون
  بازدیدها
  +۶۵۱هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • Iran International ایران اینترنشنال
  ۶۹۸,۸۹۲ تعداد اعضا
  +۳۱میلیون
  بازدیدها
  +۴۱۸هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • فوتبالی | Footballi.net
  ۱۵,۹۱۹ تعداد اعضا
  -۱۰۱هزار
  بازدیدها
  -۱۶۱
  اعضا
  مشاهده کانال
 • چندثانیه
  ۱۰۶,۴۳۹ تعداد اعضا
  مشاهده کانال
 • خبرآنلاين
  ۱۵۰,۰۶۳ تعداد اعضا
  +۸۲۵هزار
  بازدیدها
  -۱۲۸هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • AVATODAY - علی جوانمردی Ali Javanmardi77
  ۳۸۵,۱۷۳ تعداد اعضا
  -۱۰میلیون
  بازدیدها
  -۲۰هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • کانال روزنامه ایران
  ۱۱۷,۵۸۲ تعداد اعضا
  +۸۸۱هزار
  بازدیدها
  +۱۰۳هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • کاف
  ۵۳۳,۵۹۶ تعداد اعضا
  +۴میلیون
  بازدیدها
  +۵۲۱
  اعضا
  مشاهده کانال
 • اقتصاد آنلاین
  ۷۲,۱۶۶ تعداد اعضا
  +۵۰۴هزار
  بازدیدها
  -۱۲هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • خبرهای فوری / مهم 🔖
  ۱,۰۰۷,۷۲۸ تعداد اعضا
  +۸میلیون
  بازدیدها
  +۷۱هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
مشاهده بیشتر
پرش به نوار جهت‌یابی