یک کانال پیشنهاد کنید

کانال‌های تلگرام

کانال‌های پرطرفدار با رشد اعضای آنها نسبت به زمان تعیین می‌شوند

 • گفت‌وگو خبرهای فوری
  ۲۱,۶۷۳ تعداد اعضا
  -۳میلیون
  بازدیدها
  +۳هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • رئال مادرید فارسی
  ۴۴۲ تعداد اعضا
  +۱میلیون
  بازدیدها
  -۱۰۳
  اعضا
  مشاهده کانال
 • ابرگروه نگام "ناگفته های ایران ما"
  ۹,۵۴۴ تعداد اعضا
  مشاهده کانال
 • کاف
  ۵۳۵,۴۲۳ تعداد اعضا
  +۸میلیون
  بازدیدها
  +۴هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • BBCPersian
  ۷۵۲,۹۲۲ تعداد اعضا
  +۷میلیون
  بازدیدها
  +۷۶۳هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • خبرآنلاين
  ۱۳۸,۴۶۰ تعداد اعضا
  +۸۹۶هزار
  بازدیدها
  -۱۳۵هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • خبرهای فوری / مهم 🔖
  ۱,۰۴۳,۶۶۰ تعداد اعضا
  +۱۳میلیون
  بازدیدها
  +۷۴هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • 💖معلمان شاد💖
  ۳۶,۱۲۱ تعداد اعضا
  +۷۳۲هزار
  بازدیدها
  -۵۶۵
  اعضا
  مشاهده کانال
 • فوتبالی | Footballi.net
  ۱۵,۸۴۷ تعداد اعضا
  +۸۰هزار
  بازدیدها
  -۱۷۱
  اعضا
  مشاهده کانال
 • کانال روزنامه ایران
  ۱۰۶,۵۲۸ تعداد اعضا
  +۱۴۵هزار
  بازدیدها
  +۹۳هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • Iran International ایران اینترنشنال
  ۶۸۹,۳۳۲ تعداد اعضا
  +۱۸میلیون
  بازدیدها
  +۴۱۷هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • صرفا جهت اطلاع
  ۷۲۲,۰۱۷ تعداد اعضا
  +۱میلیون
  بازدیدها
  +۷۱۶هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • چندثانیه
  ۹۹,۱۰۵ تعداد اعضا
  +۵۰۵هزار
  بازدیدها
  -۶هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • AVATODAY - علی جوانمردی Ali Javanmardi77
  ۳۵۵,۶۱۸ تعداد اعضا
  -۱۳میلیون
  بازدیدها
  -۳۷هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • جهان ورزش
  ۱۵۹,۳۸۹ تعداد اعضا
  +۷۹۶هزار
  بازدیدها
  +۱۳۸هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • عصرایران 😷 #ماسک_بزنیم
  ۹۷,۲۷۱ تعداد اعضا
  +۲میلیون
  بازدیدها
  -۶هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • اخبار روز ایران
  ۷۹۰,۵۹۶ تعداد اعضا
  +۵میلیون
  بازدیدها
  +۴هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • اخبار منتخب
  ۱,۰۱۱,۲۲۸ تعداد اعضا
  +۴میلیون
  بازدیدها
  +۱۱هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • حادثه نیوز💥
  ۲۵۷,۷۵۱ تعداد اعضا
  +۵۷هزار
  بازدیدها
  +۲۴۳هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • شرق
  ۱۵,۱۵۶ تعداد اعضا
  +۹۷هزار
  بازدیدها
  +۱۵هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • باریش نیوز
  ۱۰۶,۴۵۴ تعداد اعضا
  +۲میلیون
  بازدیدها
  -۶هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • 🎸ترانه های قدیمی🎸
  ۲۴۴,۷۷۹ تعداد اعضا
  -۱۷۰هزار
  بازدیدها
  -۳۹هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • RadioFarda
  ۱۰۸,۹۸۲ تعداد اعضا
  +۲۶۶هزار
  بازدیدها
  +۴هزار
  اعضا
  مشاهده کانال
 • باشگاه مخاطبین قم زیبا
  ۹۵۵ تعداد اعضا
  +۲میلیون
  بازدیدها
  -۲۶۰
  اعضا
  مشاهده کانال
مشاهده بیشتر
پرش به نوار جهت‌یابی